İGSAŞ 15.15.15 NPK GÜBRELERİ

İGSAŞ 15.15.15 NPK GÜBRELERİ
Azot, fosfor ve potasyum ihtiyacı olan topraklar için uygun bir kompoze gübredir. Bu gübrenin 100 kg’ında 15 kg azot (N), 15 kg fosfor (P2O5) ve 15 kg potasyum (K2O) mevcuttur. Toprak analizi yaptırıldıktan sonra azot, fosfor ve potasyum ihtiyacı olan topraklarda kullanılmalıdır.
Kategoriler: ,