İGSAŞ KALSİYUM AMONYUM NİTRAT (CAN %26 N) ÜST GÜBRE

İGSAŞ KALSİYUM AMONYUM NİTRAT (CAN %26 N)
ÜST GÜBRE
CAN gübresi amonyum (NH4+) ve nitrat (NO3-) formlarında toplam %26 oranında azot içermektedir. Çeltik hariç tüm bitkilerin gübrelenmesinde, bilhassa asidik pH’lı kireçsiz topraklarda kullanılan bir üst gübresidir. CAN gübresi, bir taraftan bitkiye ihtiyaç duyduğu nitratı hazır olarak temin ederken, diğer taraftan amonyum iyonlarının toprak kolloidleri tarafından tutulması ile bitkinin bütün büyüme mevsimi boyunca ihtiyaç duyacağı azotu karşılar.
Kategoriler: ,