Jips Gübresi

Toprakta çok yoğun ekim ve gübreleme yapmak, zamanla toprağın yorulmasına ve yıpranmasına, dolayısıyla toprağınızın veriminin de düşmesine sebep olur. Verimliliği kaybolan toprakları eski verimli günlerine getirebilmek için, toprak düzenleyici ürünlerle toprağı beslemek şarttır. Toprağa kolayca karıştırılan doğal toprak düzenleyiciler, kaliteli ve bol tarımsal üretim yapılabilmesi için kesinlikle kullanılmalıdır. Jips Madeni, toprağı düzenleyen, iyileştiren, toprağın verimini ve kalitesini arttıran, toprağınızın aşırı tuzlu ve kireçli durumunu bertaraf eden en önemli doğal toprak düzenleyicilerdendir. Jips kullanılan topraklarda tuz ve kireç azalmakta, yıpranmış topraklar düzenlenerek ıslah edilmektedir. Toprak gevşemekte, su tutuculuk özelliği artmaktadır. Toprağın pH dengesi sağlanmakta, kalsiyum ve kükürt zenginleşmesi sağlanmaktadır.