Mısır Özü Küspesi

Yağlı tohumların içeriğinde bulunan yağın alınması sonucu geriye kalan yan mamule küspe denmektedir. Küspeler genel anlamda yem sanayinde protein kaynağı olarak anılmakta ve kullanılmaktadır. Mısır Özü (Embriyo) Küspesi, küspe grupları içerisinde hayvan beslemede önemli bir yer tutmaktadır.

Küspeler, tabi tutuldukları proseslere göre değişik yapılara ve değerlere sahip olurlar. Mısır Özü (Rüşeym), bir miktar kaba buğday kepeği ile karıştırılıp ekspeller (vidalı) preslerden geçirilerek yağının bir kısmı alınır. Bu aşamadan sonra meydana gelen küspe, EKSPELLER MISIR ÖZÜ KÜSPESİ veya YAĞLI MISIR ÖZÜ KÜSPESİ olarak isimlendirilir. İçerisine katılan buğday kepeği miktarı ürün değerlerine etki etmektedir. Yağlı mısır özü küspesi ekstraksiyondan geçirildiğinde yağı düşük proteini yüksek ürüne dönüşür. Düşük yağlı Mısır Özü Küspesinin protein içeriği %18 ila %22 arasında değişmektedir.

Her iki üründe yem sektörünün az bulunan ve tercih edilen önemli hammaddeleridir. Özellikle büyükbaş hayvan besleme de çiftliklerde de önemli ve kaliteli bir protein kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Kategoriler: