Torosol

makro toroSal, özellikle sodyum yönünden tuzlanma potansiyeli yüksek olan topraklarda, içeriğinde bulunan organik asitlerle bağlı haldeki kalsiyum iyonlarının suda çözülebilir durumda olan sodyum iyonlarıyla yer değiştirmesi sonucunda, sodyum iyonlarını inaktif hale getirerek sodiak tuzlulukların önlenmesinde ve giderilmesinde etkilidir. Diğer taraftan, toprak pH sını olumlu yönde dengeleyerek toprakta bulunan ve alkanitenin kaynağı olan hidroksil iyonlarını baskı altında tutarak, alkaniteye bağlı tuzlanmanın önüne geçer. Karıştırılmak istenilen malzemelerde ön karışım denemesi yapılmasında mutlaka fayda vardır.