Tosun Yemi

Orta dereceli besi performansı istenen sığırlarda kullanılır.

Besiye alınan sığırlarda tüm besi dönemi boyunca tahıl ilavesi ile kullanılabilecek bir yemdir.

FAYDALARI

Tahıl ilavesiyle kullanıldığında besi sığırı kesim olgunluğuna çabuk ulaşır.

Karkas kalitesi ve randımanı üzerinde olumlu etki yapar.

Kategoriler: ,