Pro 41 Süt Yemi

Enerjice zengin proteince fakir kaba/kesif yem maddelerinin kullanıldığı rasyonlarda tüm sağmal dönem boyunca kullanılır.

FAYDALARI

İşletmenizde kullanılan mısır silajı, çeşitli buğdaygil silajları, tahıl hasılları, tahıl kırmaları ve pancar posaları gibi yem maddelerinin protein eksikliğini karşılar.

Kategoriler: ,